پیشنهادات ویژه

مقایسه کالا (0)


ماشین لباسشویی دوو DWK-8312CT

ماشین لباسشویی دوو DWK-8312CT

ماشین لباسشویی دوو DWK-8312CTظرفیت شستشو 8 کیلوگرمکلاس انرژی ++Aدارای قابلیت آبکشی به روش انحصاری Magic Flowدرام الماسه نسل جدید (Star Drum) جهت جلوگی..

1,960,675 تومان 2,049,200 تومان قیمت بدون مالیات: 1,960,675 تومان

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8312ST

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8312ST

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8312STظرفیت شستشو 8 کیلوگرمکلاس انرژی ++Aدارای قابلیت آبکشی به روش انحصاری Magic Flowدرام الماسه نسل جدید (Star Drum) ..

2,044,108 تومان 2,136,400 تومان قیمت بدون مالیات: 2,044,108 تومان

ماشین لباسشویی دوو DWK-8312T

ماشین لباسشویی دوو DWK-8312T

ماشین لباسشویی دوو DWK-8312Tظرفیت شستشو 8 کیلوگرمکلاس انرژی ++Aدارای قابلیت آبکشی به روش انحصاری Magic Flowدرام الماسه نسل جدید (Star Drum) جهت جلوگیر..

1,908,529 تومان 1,994,700 تومان قیمت بدون مالیات: 1,908,529 تومان

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو DWK-83141

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو DWK-83141

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو DWK-83141ظرفیت شستشو 8 کیلوگرمکلاس انرژی ++Aدارای قابلیت آبکشی به روش انحصاری Magic Flowدرام الماسه نسل جدید (Star Drum) ج..

2,148,399 تومان 2,245,400 تومان قیمت بدون مالیات: 2,148,399 تومان

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8314C2

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8314C2

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8314C2ظرفیت شستشو 8 کیلوگرمکلاس انرژی ++Aدارای قابلیت آبکشی به روش انحصاری Magic Flowدرام الماسه نسل جدید (Star Drum) ج..

2,190,115 تومان 2,289,000 تومان قیمت بدون مالیات: 2,190,115 تومان

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8314S3

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8314S3

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8314S3ظرفیت شستشو 8 کیلوگرمکلاس انرژی ++Aدارای قابلیت آبکشی به روش انحصاری Magic Flowدرام الماسه نسل جدید (Star Drum) ..

2,273,548 تومان 2,376,200 تومان قیمت بدون مالیات: 2,273,548 تومان

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8412C

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8412C

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8412Cظرفیت شستشو 8 کیلوگرمکلاس انرژی ++Aدرام الماسه نسل جدید (Star Drum)سیستم شستشوی ضد چروکبرنامه شستشوی سریعبرن..

1,981,533 تومان 2,071,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,981,533 تومان

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8412S

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8412S

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8412Sظرفیت شستشو 8 کیلوگرمکلاس انرژی ++Aدرام الماسه نسل جدید (Star Drum)سیستم شستشوی ضد چروکبرنامه شستشوی سریعبرنامه شس..

2,064,966 تومان 2,158,200 تومان قیمت بدون مالیات: 2,064,966 تومان

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8412T

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8412T

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8412Tظرفیت شستشو 8 کیلوگرمکلاس انرژی ++Aدرام الماسه نسل جدید (Star Drum)سیستم شستشوی ضد چروکبرنامه شستشوی سریعبرنامه شس..

1,939,816 تومان 2,027,400 تومان قیمت بدون مالیات: 1,939,816 تومان

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8414C

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8414C

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8414Cظرفیت شستشو 8 کیلوگرمکلاس انرژی ++Aدرام الماسه نسل جدید (Star Drum)سیستم شستشوی ضد چروکبرنامه شستشوی سریعبرنامه شس..

2,263,119 تومان 2,365,300 تومان قیمت بدون مالیات: 2,263,119 تومان

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو DWK-8414S

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو DWK-8414S

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو DWK-8414Sظرفیت شستشو 8 کیلوگرمکلاس انرژی ++Aدرام الماسه نسل جدید (Star Drum)سیستم شستشوی ضد چروکبرنامه شستشوی سریعبرنامه ش..

2,346,552 تومان 2,452,500 تومان قیمت بدون مالیات: 2,346,552 تومان

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8414T

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8414T

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8414Tظرفیت شستشو 8 کیلوگرمکلاس انرژی ++Aدرام الماسه نسل جدید (Star Drum)سیستم شستشوی ضد چروکبرنامه شستشوی سریعبرنامه ش..

2,210,973 تومان 2,310,800 تومان قیمت بدون مالیات: 2,210,973 تومان

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8510S

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8510S

ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWK-8510Sظرفیت شستشو 8 کیلوگرمکلاس انرژی ++Aدارای قابلیت آبکشی به روش انحصاری Magic Flowدرام الماسه نسل جدید (Star Drum) ج..

1,981,533 تومان 2,071,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,981,533 تومان

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8614C

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8614C

ماشین لباسشویی 8کیلویی دوو DWK-8614C مشخصات کلينوع مخزن درب از جلوسرعت چرخش موتور 1400 دور در دقيقهصفحه نمايشتوضيحات صفحه نمايش LED گنجايش و..

2,409,127 تومان 2,517,900 تومان قیمت بدون مالیات: 2,409,127 تومان

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو DWK-8614S

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو DWK-8614S

ماشین لباسشویی 8 کیلویی دوو DWK-8614Sنوع مخزن درب از جلوسرعت چرخش موتور 1400 دور در دقيقهصفحه نمايشتوضيحات صفحه نمايش LED گنجايش و ابعادظرفيت ديگ..

2,534,276 تومان 2,648,700 تومان قیمت بدون مالیات: 2,534,276 تومان

نمايش 91 تا 105 از 156 (11 صفحه)